Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

V súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky. Po kliknutí na jednotlivé odkazy sa Vám zobrazí stránka s evidenciou zverejnených dokladov a vyhľadávaním.

V súlade s ods. 4 paragrafu 102 zákona 25/2006 Z. z. zverejňujeme raz štvrťročne súhrnú správu o zákazkách s nízkou hodnototou nad 1000 eur.© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.