Verejné obstarávanie

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ zadáva zákazky na dodanie tovaru, zákazky na poskytovanie služieb a zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.