Verejné obstarávanie

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ zadáva zákazky na dodanie tovaru, zákazky na poskytovanie služieb a zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.