Majetok

Správa majetku Sereď, s.r.o. spravuje majetok mesta Sereď.© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.