Sídlo a adresa spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika

Poštová adresa spoločnosti

Školská 118/1
926 01 Sereď
Slovenská republika


Kontakty na zamestnancov spoločnosti

Konateľ
Ing. Karol Andrášik
Správa budov a zariadení
Marián Šalmík
Verejné obstarávanie
Bc. Branislav Koričanský
+421 948 767 382
moc.liamg@letanok.sms
+421 907 321 710
moc.liamg@letanok.sms
+421 905 335 839
moc.liamg@letanok.sms© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.