Sídlo a adresa spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika

Poštová adresa spoločnosti

Školská 118/1
926 01 Sereď
Slovenská republika

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.