Archív informácií k verejným zákazkám

Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013 - podprahová zákazka – výzva

Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013 - podprahová zákazka – súťažné podklady pdf

Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013 - podprahová zákazka – súťažné podklady rtf

Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013 - podprahová zákazka – vysvetlenie 9/2012 k súťažným podkladom

Výroba, tlač a distribúcia Seredských noviniek 2012-2013 - podprahová zákazka – vysvetlenie 10/2012 k súťažným podkladom

Sered turistická cyklotrasa - podprahová zákazka – výzva

Sered turistická cyklotrasa - podprahová zákazka – súťažné podklady pdf

Sered turistická cyklotrasa - podprahová zákazka – príloha č.2 k SP pdf

Sered turistická cyklotrasa - podprahová zákazka – súťažné podklady rtf

Sered turistická cyklotrasa - podprahová zákazka – príloha č.2 k SP xls

Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi - podprahová zákazka – výzva

Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi - podprahová zákazka – súťažné podklady vrátane príloh pdf

Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi - podprahová zákazka – príloha č.2 k SP xls

Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi - podprahová zákazka – súťažné podklady rtf vrátane prílohy č .1

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - oznámenie o vyhlásení VO

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – súťažné podklady pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – príloha č.2 k SP zip

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – súťažné podklady rtf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – príloha č. 3 k SP rar

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – príloha č. 3 k SP rar

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – Doplnenie súťažných podkladov pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – vysvetlenie súťažných podkladov 65/2012 pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – vysvetlenie súťažných podkladov 65/2012 príloha č. 1 pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – vysvetlenie súťažných podkladov 65/2012 príloha č. 2 rar

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – vysvetlenie súťažných podkladov 69/2012 pdf

Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď - podlimitná zákazka – vysvetlenie súťažných podkladov 70/2012 pdf


© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.