Zákazky s nízkou hodnotou nad 1000 eur


 
 ROK  I. štvrťrok  II. štvrťrok  III. štvrťrok  IV. štvrťrok 
 2012    ZSNH 01/2012

 
  ZSNH 02/2012

 
  ZSNH 03/2012

 
  ZSNH 04/2012

 
 2013    ZSNH 01/2013

  ZSNH 02/2013

 ---------------- 

 ---------------- 


© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.