Aktuálne informácie k verejným zákazkámZákazky s nízkou hodnotou nad 1000 eur


 
 ROK  I. štvrťrok  II. štvrťrok  III. štvrťrok  IV. štvrťrok 
 2012    ZSNH 01/2012

 
  ZSNH 02/2012

 
  ZSNH 03/2012

 
  ZSNH 04/2012

 
 2013    ZSNH 01/2013

  ZSNH 02/2013

 ---------------- 

 ---------------- Plán verejného obstarávania

ROK 2012
 NÁZOV   OBDOBIE   LIMIT   ROZPOČET BEZ DPH 
 Seredské novinky 2012 - 2013   I. ŠTVRŤROK 2012   PODPRAH - SLUŽBY   27 170 EUR 
 Cyklotrasa Sereď 2012   I. ŠTVRŤROK 2012   PODPRAH - STAVEBNÉ PRÁCE   141 103 EUR 
 Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska v Seredi   II. ŠTVRŤROK 2012   PODPRAH - STAVEBNÉ PRÁCE   43 708 EUR 
 Telocvičňa ul. M. R. Štefánika Sereď   II. ŠTVRŤROK 2012   PODLIMIT - STAVEBNÉ PRÁCE   362 935 EUR 
 Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom   II. ŠTVRŤROK 2013   PODLIMIT - STAVEBNÉ PRÁCE   560 000 EUR 
 Výmena okien a dverí   II. ŠTVRŤROK 2013   PODPRAH - STAVEBNÉ PRÁCE   45 000 EUR 

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.