Profil verejného obstarávateľa podľa zákona 25/2006 Z.z.

Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:
Verejný obstarávateľ:
Správa majetku Sereď, s.r.o.

IČO :
46439773

Sídlo :
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
Slovenská republika


Druh verejného obstarávateľa :
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:
§ 6 ods. 1 písm. d)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :
Činnosti v oblasti nehnuteľností

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:
5022197572/0900

Informácie týkajúce sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.

Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom - otváranie časti ponúk 'Ostatné'

Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom - otváranie časti ponúk 'Kriteriá'

Výmena okien a dverí - otváranie časti ponúk 'Ostatné'

Výmena okien a dverí - otváranie časti ponúk 'Kritériá'

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z.

Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom - vyhodnotenie a poradie uchádzačov

Výmena okien a dverí- vyhodnotenie a poradie uchádzačov


Zadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur

 Dátum  Názov Predpokladaná hodnota v euro 
2013.07.23 LED panel na kino NOVA 8000
2013.09.03 Práce naviac - rozdelenie pevných zasklení a ich doplnenie krídlami a kovaniami. 1632
2013.09.30 Zmena členenia hliníkových zostáv predelením veľkeho zasklenia z bezpečnostných a technických dôvodov. 2034,00
2013.09.30 Doplnenie samozatváračov so stavačom krídiel/aretáciou/ hliníkových 1248,00
2013.10.01 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 a zhotovenie opláštenia z geotextílie 8000 m2 13440,00
2013.10.29 oprava umelého minitrávnika 18576,00
2013.12.02 gastrolístky 2014-2015 19999,00
2014.01.07 Elektroinštalačný materiál a svietidlá 5000,00
2014.01.08 Stavebné práce v objekte Sokolovňa v Seredi – ubytovňa a sociálne priestory 29771,16
2014.02.10 Elektroinštalačné práce na mestskom štadióne 1900,00
2014.02.17 Výroba 3 ks elektrických rozvádzačov 1400,00


© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.