Kultúrne udalosti

Správa majetku Sereď, s.r.o. poskytuje podnikateľom a občanom prenájom kultúrnych zariadení na účely :
- koncertov, divadelných predstavení, kinopremietania a iných kultúrnych akcií.

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.