Športové udalosti

Správa majetku Sereď, s.r.o. poskytuje športovým klubom, podnikateľom a občanom prenájom športovísk na účely :
- dlhodobých súťaží,
- jednorazových športových akcií.

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.