Dlhodobý prenájom

Správa majetku Sereď, s.r.o. poskytuje občanom a podnikateľom podnájom v nebytových priestoroch v budovách vo svojej správe, ako sú Dom kultúry Sereď, Kino NOVA Sereď, denné centrá a športoviská, spolu so službami prislúchajúcimi k údržbe a správe týchto priestorov.

© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.