Profil spoločnosti

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
IČO: 46 439 773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK 2820006002
zapísaná okr.súd Trnava číslo vložky: 28462/T
konateľ:
Ing. Karol Andrášik, tel :+421 948 767 382
banka: č.ú. 5022197572/0900© 2012 Správa majetku Sereď, s.r.o.